Recent Changes

Thursday, March 17

 1. page home edited {2012-11-05 16_42_20-Document1 - Microsoft Word.png} ... de specialitate, prof. Dr. Roșu Elis…
  {2012-11-05 16_42_20-Document1 - Microsoft Word.png}
  ...
  de specialitate, prof. Dr. Roșu Elisaveta, la fiecare
  Puteţi găsi de asemenea planificări la cele două materii.
  Sper ca toate acestea să ducă la desfăşurarea unui proces educativ de calitate!
  prof. Silaghi Antonia
  VIZITATORI
  (view changes)
  8:52 am

Tuesday, December 2

 1. page LECTII AEL ISTORIE (deleted) edited
  8:21 pm
 2. page space.menu edited ... ISTORIE CLASA A VIII-A RESURSE MATERIALE CREATED BY ANTO@S. ANTO.S
  ...
  ISTORIE CLASA A VIII-A
  RESURSE MATERIALE
  CREATED BY ANTO@S.ANTO.S
  (view changes)
  8:20 pm

Thursday, July 24

Saturday, June 14

 1. page home edited {2012-11-05 16_42_20-Document1 - Microsoft Word.png} Sunt profesor de Istorie-Geografie la o șc…
  {2012-11-05 16_42_20-Document1 - Microsoft Word.png}
  Sunt profesor de Istorie-Geografie la o școală din judeţul Bihor. AmAcest spaţiu a fost creat acest spaţiu pentru profesorii
  ...
  Am căutat
  materiale
  materiale care sper
  Puteţi găsi de asemenea planificări la cele două materii.
  Sper ca toate acestea să ducă la desfăşurarea unui proces educativ de calitate!
  (view changes)
  7:44 am

Wednesday, April 23

 1. msg LECTII AEL message posted LECTII AEL (deleted)
  9:16 pm

Friday, April 4

 1. page space.menu edited ... ISTORIE CLASA A VII-A ISTORIE CLASA A VIII-A GEOGRAFIE CLASA A V-A GEOGRAFIE CLASA A VI-A…
  ...
  ISTORIE CLASA A VII-A
  ISTORIE CLASA A VIII-A
  GEOGRAFIE CLASA A V-A
  GEOGRAFIE CLASA A VI-A
  GEOGRAFIE CLASA A VII-A
  GEOGRAFIE CLASA A VIII-A

  RESURSE MATERIALE
  ...
  BY ANTO@S.
  (view changes)
  7:34 am
 2. page Proiect didactic-macheta edited ... Competenţe specifice: (1.2, 3.9, etc. tot din programã) Concepte Obiective operaţionale: …
  ...
  Competenţe specifice:
  (1.2, 3.9, etc. tot din programã)
  ConcepteObiective operaţionale: (inlocuiesc obiectivele operationale)
  Cognitive
  C1:O1: Definirea unor concepte
  C2:

  O2:
  Identificarea de
  ...
  relaţii, procese
  C3:

  O3:
  Ierarhizarea unor relaţii, fenomene
  C4:

  O4:
  Descrierea unor fenomene, evenimente
  C5:

  O5:
  Prezentarea...
  Formative:
  C6:O6: Utilizarea tehnicii
  ...
  suportul cartographic
  C7:

  O7:
  Compararea şi
  ...
  referitoare ....
  C8:

  O8:
  Clasificarea de
  ...
  şi noţiuni
  C9:

  O9:
  Reprezentarea unor
  ...
  date, noţiuni
  C10:

  O10:
  Analizarea ....
  Atitudinale:
  C11:O11: Formularea aprecierilor
  Evaluarea : formative-ameliorativã
  Obiective ale evaluãrii:evaluãrii
  Cognitive:
  Oe1: operareasă operaze cu noţiunile şi conceptele (atât din lecţiaconceptele: (din lecția de zi cât şizi- care sunt prevăzute în programă și cu cele verificate din anterioara)lecția anterioară)
  Formative:
  Oe2: competenţasă utilizeze tehnici de a analizalucru cu suportul grafic şi de a interpreta fapte/ fenomene conform algoritmului cauzã-efectcartografic
  Oe3: competenţasă formuleze puncte de a utilize tehnici de lucruvedere argumentate despre/ cu textul şi imaginea istorica/geograficaprivire la...........
  Atitudinale:
  Oe4: capacitateasă manifeste o atitudine de înţelegere a formula şi susţine opinii personalerolului istoriei ca predicţie a schimbărilor prin raportare la contemporaneitate
  Valori şi atitudini vizate:
  - Gândire criticãcritică şi flexibilãflexibilă
  - Relaţionare pozitivãpozitivă cu ceilalţi
  Strategii: inductiv-deductivã, explicativ-conversativãinductiv-deductivă, explicativ-conversativă
  Metode:
  § Expozitiv-euristice:Expozitiv-euristice: M1-expunerea; M2-
  M2-
  explicaţia, M3-conversaţia euristicã
  § Interactive: M4-modelul graphic, M5-comparaţia, M6-problematizarea, M7-conversaţia examinatoare, M8-joc de rol/studiu de caz

  M3-conversaţia euristică
  Interactive: M4-învăţarea prin descoperire
  M5-comparaţia
  M6- lucru cu harta şi textul istoric

  Instrumente de evaluare: verificarea frontalã,frontală, observarea sistematicã, fisã de lucru/ fişãsistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, fişă de personajlucru
  Forme de organizare a activitãţii: frontalã, individualãactivităţii: frontală, individuală
  Resurse:
  - Umane- clasa a -a
  ...
  Secvenţele didactice
  Conţinuturi vizate
  ConcepteObiective operaţionale
  Activitatea profesorului
  Activitatea elevului
  ...
  Res. Proc
  Evaluare
  Moment organizatoric
  -absenţe
  -organizeazã materialele şi clasa
  ...
  frontalã
  obs. sistematicã
  Evocare
  Titlul lecţiei
  ..................
  ...
  -identificã .................
  -noteazã în caiete titlul lecţiei
  ...
  noi cunoştinţe
  -titlul lecţiei...
  -noţiuni
  ......
  -conţinuturi...........
  concepte+

  concepte+
  ob evaluarii
  -Asigurã:
  a) cunoaşterea/receptarea/învãţarea
  ...
  d) sinteza
  -formuleazã
  ...
  explicã, organizeazã
  d) Aplicarea
  - solicita elevilor exemple cu privire la....

  -definesc valorificând achiziţii aanteriaore
  -investigheazã sursele
  ...
  verificare frontala
  orala
  Stimularea performanţei
  creeazã o problemã.........
  -analizeazã problema
  -îşi asumã rolul....
  -oferã soluţii
  ...
  a transferului
  -Interpreteazã prin reprezentare graficã, comparativã...........
  -coreleazã..............
  reprezintã grafic....
  -formuleazã opinii privind asemanãri, deosebiri
  exerciţiul, verificare
  Tema

  Tema
  pentru acasã
  De rezolvat testul de evaluare, de rãspuns la întrebãri...
  Recomandã: aprofundarea cunoştinţelor asimilate prin citirea lecţiei acasã
  -noteazã
  Evaluarea
  -Analizeazã critic, laudã, ierarhizeazã, decide/noteazã
  -se raporteazã la aprecieri
  (view changes)
  7:33 am

More