In urma cursului "Proiectarea didactică corectă" am primit aceasta macheta care corespunde noilor cerinţe in domeniul proiectării didactice. Aveti mai jos modelul.

Proiect didactic
Unitatea de învãţãmânt:
Profesor:
Clasa: a -a
Data:
Unitatea de învãţare:
Lecţia:
Tipul lecţiei: mixtã
Competenţe generale:
(din programã)
Competenţe specifice:
(1.2, 3.9, etc. tot din programã)
Obiective operaţionale:
 • Cognitive
O1: Definirea unor concepte
O2: Identificarea de termeni, relaţii, procese
O3: Ierarhizarea unor relaţii, fenomene
O4: Descrierea unor fenomene, evenimente
O5: Prezentarea...
 • Formative:
O6: Utilizarea tehnicii de lucru cu textul istoric/geografic şi suportul cartographic
O7: Compararea şi interpretarea datelor referitoare ....
O8: Clasificarea de date şi noţiuni
O9: Reprezentarea unor informaţii, date, noţiuni
O10: Analizarea ....
 • Atitudinale:
O11: Formularea aprecierilor obiective, argumentate, cu privire la.............
Evaluarea : formative-ameliorativã
Obiective ale evaluãrii
  • Cognitive:

  • Oe1: să operaze cu noţiunile şi conceptele: (din lecția de zi- care sunt prevăzute în programă și cu cele verificate din lecția anterioară)
   • Formative:
   Oe2: să utilizeze tehnici de lucru cu suportul grafic şi cartografic
   Oe3: să formuleze puncte de vedere argumentate despre/ cu privire la...........
   • Atitudinale:
   Oe4: să manifeste o atitudine de înţelegere a rolului istoriei ca predicţie a schimbărilor prin raportare la contemporaneitate

   Valori şi atitudini vizate:

   - Gândire critică şi flexibilă
   - Relaţionare pozitivă cu ceilalţi

   Strategii: inductiv-deductivă, explicativ-conversativă

   Metode:

   Expozitiv-euristice: M1-expunerea;
   M2- explicaţia,
   M3-conversaţia euristică

   Interactive: M4-învăţarea prin descoperire
   M5-comparaţia
   M6- lucru cu harta şi textul istoric
   Instrumente de evaluare: verificarea frontală, observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor, fişă de lucru

   Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală
Resurse:
- Umane- clasa a -a
- De timp- 50’
- Materiale: oficiale- m1: Programa şcolarã
m2: Macroproiectarea didacticã
- Manuale:
- izvoare cartografice:
- izvoare narative:

Demers didactic


Secvenţele didactice
Conţinuturi vizate
Obiective operaţionale
Activitatea profesorului
Activitatea elevului
Res. mat
Res. Proc
Evaluare
Moment organizatoric


-absenţe
-organizeazã materialele şi clasa
-creeazã un climat cooperant
-rãspund cerinţelor
-pregãtesc materialele solicitate
-se aşeazã la locurile indicateReactualizarea cunoştinţelor/evaluare
-noţiuni şi concepte
.............
-conţinuturi
.............
obiectivele
evaluãrii
-solicitã opinii despre importanţa conţinuturilor studiate
-subliniazã ideea de progres a ....
-accentueazã algoritmul cauzã efect a...
-stimuleazã elevii sã-şi asume roluri
-evalueazã rãspunsurile
-mediazã opiniile
-elaboreazã rãspunsuri
-autoevalueazã


frontalã

obs. sistematicã
Evocare
Titlul lecţiei
..................

-solicitã elevilor sã identifice .....
-noteazã pe tablã titlul lecţiei
-precizeazã ce vor afla, ce vor şti sã facã la sfârşitul orei, de ce este important sã cunoaştem......
-organizeazã învãţarea
-identificã .................

-noteazã în caiete titlul lecţieiDobândirea de noi cunoştinţe
-titlul lecţiei...
-noţiuni
......
-conţinuturi...........
concepte+ ob evaluarii
-Asigurã:
a) cunoaşterea/receptarea/învãţarea
-defineşte
-investigheazã
-identificã şi ierarhizeazã
-demonstreazã
-identifica, enumerã, formuleazã
b) înţelegerea noilor conţinuturi
-explicã
-interpreteazã , demonstreazã, determinã, estimeazã, generalizeazã
c) analiza
-identificã, analizeazã,
-comparã, deduce
- diferenţiazã, separã, alege
d) sinteza
-formuleazã
-relateazã, proiecteazã, planificã, propune, sintetizeazã, compune, imagineazã, explicã, organizeazã
d) Aplicarea
- solicita elevilor exemple cu privire la....
-definesc valorificând achiziţii aanteriaore
-investigheazã sursele
-identificã
-demonstreazã prin prezentarea rezultatelor investigaţiei
-explicã pe baza algoritmului cauzã efect
-interpreteazã oferind argumente
-interpreteazã formulând opinii
-comparã
-îşi asumã responsabilitatea unei opinii
-coreleazã, valorificând achiziţiile anterioare
-se formuleazã opinii
-se argumenteazã


-fişe de lucru

exerciţiul

obs sistematicã

verificare frontala
orala
Stimularea performanţei


creeazã o problemã.........
-analizeazã problema
-îşi asumã rolul....
-oferã soluţiiAsigurarea retenţiei şi a transferului


-Interpreteazã prin reprezentare graficã, comparativã...........
-coreleazã..............
reprezintã grafic....
-formuleazã opinii privind asemanãri, deosebiri


exerciţiul, verificare
Tema pentru acasã
De rezolvat testul de evaluare, de rãspuns la întrebãri...

Recomandã: aprofundarea cunoştinţelor asimilate prin citirea lecţiei acasã
-noteazãEvaluarea


-Analizeazã critic, laudã, ierarhizeazã, decide/noteazã
-se raporteazã la aprecieri